BÆREKRAFT

Som medlem av bransjeorganisasjonen Norske Trevarer har vi et felles mål om å bli en av Norges mest bærekraftige bransjer.

Vår målsetning

I samarbeid med Norske Trevarer har vi valgt å fokusere på fem satsningsområder fra FN sine bærekraftsmål.

Eksempelgrafikk på bærekraftsmål 3 - God helse og livskvalitet.

God helse og livskvalitet

God helse og livskvalitet kommer fra fokus på et trygt, sikkert og trivelig arbeidsmiljø. Dernest har treet positive helsegevinster for brukerne!

Eksempelgrafikk på bærekraftsmål 12 - Ansvarlig forbruk og produksjon.

Ansvarlig forbruk og produksjon

Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. En av målsetningene er å få til lengre levetid på produserte produkt.

Eksempelgrafikk på bærekraftsmål 4 - God utdanning.

God utdanning

Vi spiller en viktig rolle i å sikre god utdanning til mange fordi det kreves fagopplæring for å gjøre en skikkelig jobb i bransjen. Snekkerfaget er vår stolthet, og ved å aktivt bidra i opplæring av nye trevare- og møbelsnekkere bidrar vi rett inn ikjernen av bærekraftsmål nr 4!

Eksempelgrafikk på bærekraftsmål 15 - Livet på land.

Livet på land

Det vi produserer er laget av et fornybart materiale – tre! Bærekraftsmål 15 om livet på land trekker spesielt frem tre og skog som viktige faktorer, og bærekraftig skogbruk vies mye oppmerksomhet.

Eksempelgrafikk på bærekraftsmål 8 - Ansvarlig arbeid og økonomisk vekst.

Anstending arbeid og økonomisk vekst

Ved å opprettholde produksjon i Norge, gjerne på små steder, bidrar vi til å sikre anstendig arbeidsplasser i distriktene og økonomisk vekst utenfor byene.

Vår gjennomføring

Bærekraftsmål 3

“Hold deg i form” - avtale med ansatte, som innebærer at vi dekker kr. 1000 per måned til fysisk aktivitet for våre medarbeidere.

Nytt sponavsug med ny filterteknologi for støv i produksjon, samt gjenvinning av varmeenergi.

Vi har en målsetting om å redusere støy i produksjonslokaler, og vi har foretatt støymåling og skal evaluere tiltak.

Bærekraftsmål 4

Konvertere polske fagbrev til norske fagbrev, sikkerhetsutdanning av instruert personell, modulbasert fagskole tilbys til alle medarbeidere. Dette vil gi de ansatte påfyll av ny kunnskap og ny kompetanse, som er helt i tråd med målsettingen om å kunne “lære hele livet”.

Bærekraftsmål 8

Har egen produksjon lokalt/distrikt.

Bærekraftsmål 12

Veske til vann varmepumpe for reduksjon av energiforbruk.

Nytt sponavsug for gjenvinning av varmeenergi.

Utskiftning av eksisterende belysning til LED.

Utnytte overskuddsvarme fra kompressor.

Avfallssortering.

Tre avfall brennes for energiutnyttelse / varme.

Digitalisering.

Fokus på forebyggende vedlikehold ved å tilby serviceavtaler, som bidrag tilsirkulær økonomi.

Bærekraftsmål 15

Bruk av trebaserte materialer i produksjon.

Returvarer tilbys til lavere pris eller gis bort mot henting.

Bruker leverandører med bærekraft og miljøstrategi, for eksempel Fritzøe.

Spørsmål om hva vi leverer?

Ta kontakt med oss i dag!

Ta kontakt

Utviklet av Bigz