VÅR PROSESS

Torsvik er en norsk håndverksbedrift som har prosjektert, utviklet, produsert og installert innredninger i mer enn 30 år.

Hvordan vi arbeider

Med vår tverrfaglige kunnskap er vi i stand til å vurdere og møte ulike behov. Dette resulterer i løsninger med høy funksjonalitet, bygget på gode produkter, og med størst mulig fleksibilitet.

1

Behovsavklaring

Først og fremst må vi se på behov og utfordringer knyttet til kundens arbeidsprosesser. Slik får vi en god forståelse for hvilke utfordringer innredningen søker å løse, og hvordan vi kan tilrettelegge best mulig for jobben som skal foregå på arbeidsplass.

2

Vurdering

Deretter vurderer vi byggets unike oppbygging, funksjon, muligheter og begrensninger i samråd med byggherre. Dette gir oss et godt grunnlag for å prosjektere en god løsning for sluttbruker.

3

Prosjektering

I prosjekteringsfasen gjennomgår vi hvilke mulige løsninger og alternativer som foreligger i kundens prosjekt. Slik sørger vi for at kunden mottar informasjon og innsikt i tilgjengelige produkter og anbefalte alternativer.

4

Løsningsforslag

Gjennom utarbeiding av 3d-visualisert løsningsforslag, sikrer vi at kunden får en god forståelse for prosjektet - Hvilke kvaliteter og funksjonalitet foreslått løsning innehar, fleksibilitet i forhold til bestilling, og ikke minst en god forståelse for prosjektets totalkostnad.

5

Justering

Før leveranse justerer, forbedrer og videreutvikler vi løsningsforslag frem til foreslått løsning fremstår som optimal for kundens behov. Dette resulterer i fornøyde kunder, og løsninger som er riktig justert for utfordringene innredningen søker å løse.

5

Leveranse

Til slutt leverer og installerer vi kundens prosjekt. Hvis ønskelig tilbyr vi også i etterkant en digital tvilling av den gjennomførte løsningen, som forenkler eventuelle fremtidige endringer av prosjektet.

Spørsmål om hva vi leverer?

Ta kontakt med oss i dag!

Ta kontakt

Utviklet av Bigz